2004 yılında İngilizce Hazırlık ve Mesleki İngilizce programını içeren İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü başarıyla tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği IACP Başkanı Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur’dan Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim ve Süpervizyonu’nu tamamlayarak Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği onaylı psikoterapist sertifikasını almaya hak kazandı.

Mezun olduğu yıl Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda madde kötüye kullanımı olan ve/veya istismara uğramış ergenlere danışmanlık yaptı, çalıştığı 1 yıl süresince bağımlılık konusunda SHÇEK ve Yeniden Derneği’nden yoğun eğitimler aldı, çalıştığı süre boyunca YÖRET işbirliğiyle “Akran Dayanışması Projesi”ni yönetti. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “psikolojide tıbbi uygulama yeterliliği” sınavında başarılı oldu ve gerekli deneyim ve uygulama kriterlerini karşılayarak tıbbi/klinik uygulama yeterliliğini kanıtladı. 2012 yılında, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisansını yaparak Uzman Unvanı aldı. Tez çalışmasını Prof. Dr. Timuçin Oral ile sigara bırakma girişiminin başarı ve başarısızlığında kontrol odağının değerlendirilmesi konusunda yapmıştır. 

Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Emre Konuk’tan EMDR-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapi Eğitimi’ni tamamlayarak EMDR terapisti oldu. Prof.Dr. Doğan Şahin’den Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi- Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi’ni aldı.

CETAD’tan Cinsel İşlev Bozuklukları Terapi Eğitimi 1. Ve 2. Modül Eğitimleri’ni tamamladı.  WISC-R  Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğitimini aldı, 5 yıl boyunca 6-16 yaş grubundaki çocuklara zeka testleri uyguladı. Tevfika İkiz’den 2 yıl süren Rorschach Mürekkep Lekesi Testi Eğitimi’ni tamamladı. Baltaş&Baltaş’tan Eğitimcinin Eğitimi’ni aldı, Sağlık Bakanlığı’nda uzun yıllar eğitmen olarak çalıştı, hizmet içi eğitimler ve oryantasyon eğitimleri verdi. CTI’dan Co-Aktive Koçluk Eğitimi’ni tamamladı. SPOD Derneği tarafından düzenlenen LGBTİ Ruh Sağlığı Çalıştayı eğitimlerine katıldı. Rotary Kulüp işbirliğiyle Aile İçi Şiddet konusunda İlköğretim Okullarında velilere yönelik gönüllü seminerler verdi.

Uzun yıllar boyunca Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde  polikliniğe başvuran kişilere ve sağlık kurulu hastalarına psikopatolojiyi belirlemeye yönelik testler uyguladı ve terapi merkezinde psikoterapist olarak çalıştı. Ruh Sağlığı Hastanesi’nde yatan hastalara ruhsal-toplumsal beceri eğitimleri verdi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 3 yılı aşkın süre şizofreni ve bipolar 150 danışanın özel danışmanlığını üstlendi. Bu hastalara grup terapileri uyguladı, eğitimler verdi. Şizofreni ve bipolar hastaların ailelerine bireysel destek verdi ve aile destek terapi gruplarını yönetti.

2005 yılından beri devam eden meslek yaşamı boyunca, 10.000’i aşkın görüşme yapan Müge Kıyıcı, klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bilimsel Çalışmalar

  • Sigara Bırakma Girişiminin Başarı Ve Başarısızlığında Kontrol Odağının Değerlendirilmesi – İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • Gençlerde Cinsellik Ve Aldatma – İstanbul Üniversitesi
  • Azınlığın Çoğunluk Üzerine Etkisi Asch Deneyi – İstanbul Üniversitesi